www.kallaj.com

 

روستای زادگاهم کلج در مجاورت سد سفید رود در شمال ایران و در جاده قزوین رشت

 

 

دوازده سال پیش در روزهای پایانی سال 2005 میلادی بود که سایت کلح افتتاح شد

 

سایت کلج 12 ساله شد