سایت کلج یازده ساله شد

 

 

 

یازده سال پیش در روزهای پایانی سال 2005 بود که سایت کلج افتتاح شد

درضمن گزارشاتی از سفر های مختلف مرا میتوانید در قسمت

سفرهای من بخوانید و بیشتر با سرزمین های دیگر آشنا شوید

گزارش سفر ها دیگر در این وب سایت منتشر نخواهد شد مگر در مواردی نادر

در مواردی هم در فیس بوک منتشر خواهد شد

سعی کنید که فیس بوک را مکمل این وب سایت بدانید

اگر علاقمند به شعر شاعران قدیم و جدید هستید از صفحه شعر بازدید کنید

مطالب مربوط به کودکان و نوجوانان و راهنمائیهایی در مورد مسائل مربوط به کودک را میتوانید در صفحه کودکان و نوجوانان بیابید

مطالب مربوط به خانواده را میتوانید در صفحه خانواده بیابید

برای شنیدن موزیک ایرانی و غربی به صفحه موزیک کلیک کنید

سایت کلج مستقل است و

تريبون دفاع از منافع هيچ ايدئولوژی، دولت، حزب و گروه سياسی نيست

 

 

آمار بازدیدکنندگان در سال 2016

 

22 819 تعداد بازدید کننده در کل سال

َ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آمار بازدید کنندگان در سال 2015

 

2015 2015 2015 2015

َ

Average/day Average/day Average/day Average/day

 

Pages Visits Pages Visits

 

578 186 206096 66255

 

آمار بازدیدکنندگان سایت کلج در سال 2014

2014

2014

2014

2014

Average/day

Average/day

Totals

Totals

Pages

Visits

Pages

Visits

495

272

174255

96208

آمار بازدیدکنندگان سایت کلج در سال 2013

2013

2013

2013

2013

Average/day

Average/day

Totals

Totals

Pages

Visits

Pages

Visits

465

174

169895

63515

آمار بازدیدکنندگان سایت کلج در سال 2012

2012

2012

2012

2012

Average/day

Average/day

Totals

Totals

Pages

Visits

Pages

Visits

375

162

137553

59643

آمار بازدیدکنندگان سایت کلج در سال 2011

2011

2011

2011

2011

Average/day

Average/day

Totals

Totals

Pages

Visits

Pages

Visits

316

168

115702

61409

آمار بازدیدکنندگان سایت کلج در سال 2010

2010

2010

2010

2010

Average/day

Average/day

Totals

Totals

Pages

Visits

Pages

Visits

418

116

152778

42547

آمار بازدیدکنندگان سایت کلج در سال 2009

2009

2009

2009

2009

Average/day

Average/day

Totals

Totals

Pages

Visits

Pages

Visits

388

81

141742

29727

آمار بازدیدکنندگان سایت کلج در سال 2008

2008

2008

2008

2008

Average/day

Average/day

Totals

Totals

Pages

Visits

Pages

Visits

486

62

178024

22898

آمار بازدیدکنندگان سایت کلج در سال 2007

2007

2007

2007

2007

Average/day

Average/day

Totals

Totals

Pages

Visits

Pages

Visits

387

27

141417

10151

آمار بازدیدکنندگان سایت کلج در سال 2006

2006

2006

2006

2006

Average/day

Average/day

Totals

Totals

Pages

Visits

Pages

Visits

334

16

122147

6007

Kallaj in Iran