این سایت تقریبا هر روز در مورد اخبار مربوط به ایران به روز میشد

ولی

از اول مرداد 1390 قسمت اخبار این وب سایت حذف شد

در این سایت امکان آشنائی با دو کشور ایران و نروژ وجود دارد

IRAN

NORWAY

شما همچنین میتوانید عکس هائی از نقاط مختلف جهان را مشاهده کنید.

این عکس ها توسط خودم گرفته شده اند

MY PICTURES

آشنائی با کشورهای جهان

درضمن گزارشاتی از سفر های مختلف مرا میتوانید در قسمت

سفرهای من بخوانید و بیشتر با سرزمین های دیگر آشنا شوید

سفرهای من

گزارش سفر ها دیگر در این وب سایت منتشر نخواهد شد مگر در مواردی نادر

در مواردی هم در فیس بوک منتشر خواهد شد

آدرس فیس بوک

سعی کنید که فیس بوک را مکمل این وب سایت بدانید

اگر علاقمند به شعر شاعران قدیم و جدید هستید از صفحه شعر بازدید کنید

POETRY

مطالب مربوط به کودکان و نوجوانان و راهنمائیهایی در مورد مسائل مربوط به کودک را میتوانید در صفحه کودکان و نوجوانان بیابید

CHILDREN

مطالب مربوط به خانواده را میتوانید در صفحه خانواده بیابید

خانواده

برای شنیدن موزیک ایرانی و غربی به صفحه موزیک کلیک کنید

موزیک

سایت کلج مستقل است و

تريبون دفاع از منافع هيچ ايدئولوژی، دولت، حزب و گروه سياسی نيست

نظرات شما

آمار بازدیدکنندگان سایت کلج در سال 2014

2014

2014

2014

2014

Average/day

Average/day

Totals

Totals

Pages

Visits

Pages

Visits

495

272

174255

96208

آمار بازدیدکنندگان سایت کلج در سال 2013

2013

2013

2013

2013

Average/day

Average/day

Totals

Totals

Pages

Visits

Pages

Visits

465

174

169895

63515

آمار بازدیدکنندگان سایت کلج در سال 2012

2012

2012

2012

2012

Average/day

Average/day

Totals

Totals

Pages

Visits

Pages

Visits

375

162

137553

59643

آمار بازدیدکنندگان سایت کلج در سال 2011

2011

2011

2011

2011

Average/day

Average/day

Totals

Totals

Pages

Visits

Pages

Visits

316

168

115702

61409

آمار بازدیدکنندگان سایت کلج در سال 2010

2010

2010

2010

2010

Average/day

Average/day

Totals

Totals

Pages

Visits

Pages

Visits

418

116

152778

42547

آمار بازدیدکنندگان سایت کلج در سال 2009

2009

2009

2009

2009

Average/day

Average/day

Totals

Totals

Pages

Visits

Pages

Visits

388

81

141742

29727

آمار بازدیدکنندگان سایت کلج در سال 2008

2008

2008

2008

2008

Average/day

Average/day

Totals

Totals

Pages

Visits

Pages

Visits

486

62

178024

22898

آمار بازدیدکنندگان سایت کلج در سال 2007

2007

2007

2007

2007

Average/day

Average/day

Totals

Totals

Pages

Visits

Pages

Visits

387

27

141417

10151

آمار بازدیدکنندگان سایت کلج در سال 2006

2006

2006

2006

2006

Average/day

Average/day

Totals

Totals

Pages

Visits

Pages

Visits

334

16

122147

6007

site:www.kallaj.com

Kallaj in Iran

-------

معلولان

------------------