Hurdalsjøen 2012

 

Tema Morsmål - Norge

 

Tema Modersmål - Sverige

 

HOME : NEWS : KALLAJ : MY PICTURES : IRAN : ENTERTAINMENT : CHILDREN : CONTACT : POETRY : NORWAY

 

Hurdalsjøen 2012

 

Torsdag 6. og fredag 7. september 2012 holdt

Tema Morsmål - Norge

i samarbeid med

Tema Modersmål - Sverige 

en konferanse med følgende program:

 

Program

Torsdag 6. September

 

Tidspunkt

Program

Kl.10:00

Avreise med TM-buss fra Gardermoen Flyplass

Kl.9:30

Avreise med TM-buss fra Oslo

Kl. 10:45

Ankomst Hurdalssjøen

Kl. 11:30 – 12:30

Lunch

Kl. 12:30 – 12:45

Velkommen! v/ Sunil Loona og Mats Wennerholm

Kl. 12:45 – 13:45

Forelesning: Morsmålsopplæringens historie i Sverige og Norge -konsekvenser for Tema morsmål og Tema modersmål

 v/ Mats og Sunil   

Kl. 13:45 – 14:00

Pause Rast med kaffe, te og frukt

Kl. 14:00 – 15:15

 

 

Program for redaksjonene:

Innlegg: Tre norske redaksjoner, polsk, russisk og tamil, legger fram hvordan de jobber.

Workshop: Alle redaksjonene jobber videre med utgangspunkt i framleggene i etterkant av framleggene.

Program for skoleledere:

Hvilket ansvar og rolle har skoleledere for Tema morsmål og tema modersmål? Skoledere deles i arbeidsgrupper og drøfter ulike problemstillinger knyttet til ansvar og rolle v/ Florentino Bulnes

 

Kl. 15:15 – 16:00

Pause Rast med kaffe, te, vafler og kaker

Kl. 16:00 – 17:00

Program for redaksjonene:

Innlegg: To svenske redaksjoner, , legger fram hvordan de jobber.

Workshop: Alle redaksjonene jobber videre med utgangspunkt i framleggene i etterkant av framleggene.

Program for skoleledere

Plenum: Drøfting av konklusjoner de ulike arbeidsgrupper kommer fram v/ Florentino

Kl. 17:00 – 18:00

Natursti

Kl. 20:00

Middag

 

 

 

Fredag 7. september

 

Kl. 07:00 – 08:30

Frokost

Kl. 08:30 – 09:15

Forelesning:

Om førskole/barnehagesider på Tema Modersmål og Tema morsmål

v/ Karin Sohlgren og Målfrid Bleka

Kl.09:15 – 09:30

Innlegg:

En skoleleder fra Sverige og en fra Norge oppsummerer hvilke ønsker de har for Tema modersmål og Tema morsmål framover.

Kl. 09:30 – 10:00

Pause Rast/utsjekking

Kl. 10:00 – 10:30

EQnet: Learning resource exchange v/Peter Karlberg

Kl. 10:30 – 11:40

For alle med tilknytning til Tema modersmål:

Innlegg og felles samtale:

Om utviklingen av Tema modersmål og veien videre.

v/ Mats

 

For alle med tilknytning til Tema morsmål:

Innlegg og felles samtale:

Om Tema morsmålskonferansen 19. – 20. November. Hvordan kan vi utveksle erfaringer og dele kompetanse?

v/ Sunil

 

Kl. 11:45 – 12:00

Oppsummering og avslutning v/ Sunil og Mats

Kl. 12:00 – 13:00

Lunch

Kl. 13:15

Avreise med TM-buss til Oslo og Gardermoen flyplass

 

 

 

 

Velkommen til Hurdalsjøen!

 

 

Vennlig hilsen

Tema Morsmål-Norge & Tema Modersmål-Sverige

Mats, Sunil, Saleh, Solbjørg og Målfrid

 

 

 

Konferansen ble holdt i Hurdalsjøen - Hotell og konferansesenter

Hotellet ligger Ca. 25 km nord for Oslo Lufthavn Gardermoen.

vil du vite mer om hotellet?

Besøk web siden til hotellet

 

Det var en opplevelsesrik og lærerik konferanse som alle deltakere var fornøyd med, både sosialt, faglig og ikke minst nettverksbygging. Deltakere var fra både Norge og Sverige med bakgrunn fra over 30 forskjellige land. Samlingen var derfor fargerik.

Kvelden under middagservering var også veldig unik. Mange av deltakere var aktive med forskjellige underholning med sang og fortellinger. Der ble også nevnt at den persiske siden er snart på nettet i den norske delen. Redaktør for den persiske siden, Mokhtar Barazesh, hadde med seg sin trekkespill. Han både spilte flott musikk og sang både på persisk og azari.

 

 

 

Fra

Nasjonal senter for flerkulturell opplæring

var

Prosjekt leder, Sunil Loona

og følgende rådgivere

Målfrid Bleka

Solbjørg Mikkelsen

og

 Saleh Mousavi

 

 

 

Se noen bilder fra denne konferansen

 

Bider fra konferansen

 

 

Om Tema Morsmål:

Formålet med nettstedet er å lage et møtested for morsmålslærere og tospråklige faglærere i skolen og tospråklige ansatte i barnehage. Den skal fungere som en nasjonal og internasjonal informasjons-, møte- og ressursplass. Nettstedet skal gjøre det enklere å finne fram til informasjon og læringsressurser for morsmålsopplæring, tospråklig fagopplæring og flerspråklig arbeid i barnehagen.

 

Det er

Nasjonal senter for flerkulturell opplæring

som har ansvar for

Tema Morsmål - Norge

 

Vil du vite mer om

Nasjonal senter for flerkulturell opplæring

klikk følgende lenken:

 

Om NAFO

 

  --------

 

En rapport på persisk om konferansen, skrevet av Mokhtar Barazesh:

کنفرانس و سمینار سردبیران سایت های دو زبانه نروژ و سوئد

Persisk siden påTema Morsmål - Norge kommer snart på nettet, men du kan lese den persiske siden påTema Modersmål - Sverige på følgende lenke:

 

 

پایگاه زبان فارسی در سوئد

 

 

 

برای دری زبانها هم پایگاهی در سایت هر دو کشور وجود دارد

 

-------

 

I November 2012 vil

Nasjonal senter for flerkulturell opplæring

i samarbeid med

Bergen kompetansesenter for flerkulturell opplæring

arrengere en stor konferanse i Bergen.

 

Nasjonal konferanse Tema morsmål - flerspråklig arbeid i barnehage og skole

 

 

Sted : Scandic Bergen City, Bergen 
Tid : 19.11.2012 - 20.11.2012

 

Konferansen er gratis, inkludert overnatting for de som skal delta begge dager. Deltagerne må selv betale reiseutgifter.

Konferansen er åpen for alle interesserte, både læere, barnehagepersonalet, foreldre og andre interesserte.

 

Konferansen vil sette fokus på betydningen av flerspråklig arbeid i barnehage og skole.

Følgende spørsmålene vil bli berørt:

 

Bør morsmålsopplæring for minoriteter oppfattes som en menneskerett?

Hvilke fordeler, kognitivt og sosialt har flerspråklighet for individ og samfunn?

Hva sier forskning om morsmålets betydning for barnets identitetsmessig og faglig utvikling?

Hvordan kan vi jobbe flerspråklig med elevers lese- og skriveopplæring?

 

Klikk på følgende lenken for å lese mer om konferansen og for å melde seg på konferansen.

Nasjonal konferanse Tema morsmål - flerspråklig arbeid i barnehage og skole

 

 

-------

 

HOME

 

Hør på meg

 

Opp

 

www.kallaj.com 

صالح موسویwww.kallaj.com © Saleh Mousavi