به سایت کلج خوش آمدید

             If you cannot read the persian text on this web-site, please click  here

HOME : NEWS : KALLAJ : MY PICTURES : IRAN : ENTERTAINMENT : CHILDREN : CONTACT : POETRY : NORWAY

    About Iran  

                   Pictures from Iran                   About Iran

 

Les om iransk nytt år - Nowrooz

نوروز

OM  IRAN på norsk

 

Nowruz

 

 

 Fakta om Iran

 

Tema: Landkunnskap: Iran

 

Iran is a large country three times the size of France.

It is bordered by Turkmenistan and the Caspian Sea to the north, Afghanistan and Pakistan on the east, The Persian Gulf on the south, and Iraq  and Turkey on the west.

FACTS

 

 • Population: 70.7 million (UN, 2005)
 • Capital: Tehran
 • Area: 1.65 million sq km
 • Major language: Persian
 • Major religion: Islam
 • Life expectancy: 69 years (men), 72 years (women) (UN)
 • Monetary unit: 10 Iranian rials = 1 toman
 • Main exports: Petroleum, carpets, agricultural products
 • GNI per capita: US $2,300 (World Bank, 2005)
 • Internet domain:ir
 • International dialling code: +98

 

 

      

CLIMATE TEMPERATURE

(DATA IN CELSIUS)

 


City

Average Max.

Average Min.

Absolute Max.

Absolute Min.

Average Temp.

 

 

Ahvaz

Arak

Bandar-e-Abbas

Hamedan

Isfahan

Kerman

Mashad

Rasht

Shiraz

Tabriz

Tehran

Uromiya

Zahedan

Zanjan

30.8

18.0

30.4

18.2

19.9

29.8

20.6

25.5

26.1

16.7

22.3

15.6

26.6

23.6

19.2

5.5

21.9

-0.9

13.6

-0.4

8.0

7.4

10.4

5.7

12.4

4.0

10.4

-4.2

51.0

39.5

45.0

37.0

40.0

40.4

41.0

35.2

42.0

38.6

40.4

34.6

42.6

37.6

0.0

-30.5

4.8

-29.6

-8.6

-14.0

-15.4

-8.2

-6.2

-17.6

-10.0

-16.4

-9.8

-27.6

25.0

11.8

26.2

9.6

19.8

16.1

14.3

16.5

18.2

11.2

17.3

9.8

18.5

9.3

 

Source: National Meterology Organization

 

 

 

Info.Iran

 

Iran map and high quality photos

 

Iran.Index

 

 

شهر گردشگري لوندويل آستارا آماده پذيرايي از ميهمانان تابستاني است

                                   

 

 ----------------------------------------        

Iranian Universities and Research Centres

                      

 

 فهرست دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

روزنامه هاي ايران

-------------------------------------------------------

خبرگزاري هاي ايران

-----------------------------------------------

فرهنگ جامع زبان فارسي تدوين مي‌شود

---------------------------------------

    اخبار و مطالب ویژه مربوط به ایران

 

---------------------------------------------------------------------------------------

زمستان درايران

 

عکس هائی از ایران

 

گزارشات تصویری

 


 

متن کامل عهدنامه الجزایر درباره مسایل مرزی ایران و عراق

 

آثار سخنسرایان پارسی‌گو

 

بالا

 صالح موسوی  www.kallaj.com ©  Saleh Mousavi