به سایت کلج خوش آمدید

 

 

براي آنکه به طریق خود ایمان داشته باشیم ، لازم نیست ثابت کنيم که طریق دیگران نادرست است

کسی که چنین می پندارد ، به گامهای خود نیز ایمان ندارد

 

(پائولو کوئلیو)

 

HOME : NEWS : KALLAJ : MY PICTURES : IRAN : ENTERTAINMENT : CHILDREN : CONTACT : POETRY : NORWAY

 

جان من

 

جان من

ارزش بیابد

آن زمان

کو جان دهد

بر جان دیگر

جان من

ارزش ببازد

آن زمان

کو جان خود

در صدر جانانش نشاند

 

صالح موسوی

10.09.1994

===================

عشق

بازگشت به صفحه اصلي

برگشت به فهرست نوشته ها

بالا

 

صالح موسوی www.kallaj.com Saleh Mousavi