به سایت کلج خوش آمدید

 

 

براي آنکه به طریق خود ایمان داشته باشیم ، لازم نیست ثابت کنيم که طریق دیگران نادرست است

کسی که چنین می پندارد ، به گامهای خود نیز ایمان ندارد

 

(پائولو کوئلیو)

 

HOME : NEWS : KALLAJ : MY PICTURES : IRAN : ENTERTAINMENT : CHILDREN : CONTACT : POETRY : NORWAY

 

مرگ عشق

 

مرگ عشق

مرگ انسان و انسانیت است

 

نابود خواهم شد

آن روز که ترانه عشق

از یاد برده باشم

 

زیستنی بی عشق

پیکری است بی روح

 

گر بی عشق زیست کنم

و نام آن زندگی نامم

 مفهوم زندگی نمیدانم

مفهوم مردن نمیدانم

 

ایمان به عشق

و غزل عاشقانه عشق

ایمان به انسان و انسانیت است

 

و هر آن کس که ایمان آرد

به عشق و غزل عاشقانه عشق

هرگز به انسان خیانت نخواهد کرد

 

صالح موسوی

07.12.1992

===================

عشق

بازگشت به صفحه اصلي

برگشت به فهرست نوشته ها

بالا

 

صالح موسوی www.kallaj.com Saleh Mousavi