به سایت کلج خوش آمدید

 

 

براي آنکه به طریق خود ایمان داشته باشیم ، لازم نیست ثابت کنيم که طریق دیگران نادرست است

کسی که چنین می پندارد ، به گامهای خود نیز ایمان ندارد

(پائولو کوئلیو)

HOME : NEWS : KALLAJ : MY PICTURES : IRAN : ENTERTAINMENT : CHILDREN : CONTACT : POETRY : NORWAY

 

طنز

                  

   

       

     

چرا و چگونه می خنديم؟

----------

Iran is Not Iraq

----------------------------------------------------------------------------------

علي باباچاهي:
لطيفه‌ها سطحي‌ شده‌اند
طنز نوعي چالش با وجه عبوس معاني مقتدر است

بازگشت به صفحه اصلي

بازگشت به فهرست صفحه سرگرمی

بالا

 

صالح موسوی www.kallaj.com Saleh Mousavi