--------------

                            A good dictionary for you

                         if you want to learn Norwegian

                           ---------------------------

Useful words & phrases:

Norwegian

English

adresse

address

adresse-

endring

change of address

advokat

lawyer

ansvarlig

responsible

avis

newspaper

befolkning

population

brosjyre

brochure

by

town/city

byfogd-

embete

city recorder's office

bygd

rural community

department

ministry

direktorat

directorate

ekteskaps-

attest

marrige certificate/letter of no impediment

endring

change

folkeregisteret

National Registry

forskrift

regulation

frimerke

postage stamp

fylke

county

fylkes-

kommune

county administration

fylkesmann

county governor

fylkesting

county council

hjelpemiddel-

sentral

technical aids centre

innvandrer

immigrant

juridisk

judicial

kommune

municipality

kontakt- informasjon

contact details

kontor

office

kunst

art

lenke

link

lensmanns-

kontor

local police station

liknings-

kontor

tax assessment office

lov

law

lovlig

legal

lån

loan

melding

announcement/ message

moms

VAT, value added tax

myndighet

authority

nettsted

web site

NOU

Official Norwegian Report

nyheter

news

nyttige lenker

useful links

oppholds-

tillatelse

residence permit

opplysninger

information

OSS (ofte stilte spørsmål)

FAQs (frequently asked questions)

peker

link

regelverk

regulations

regjering

government

rettshjelp

legal aid

samarbeid

cooperation

selvangivelse

tax return

sikkerhet

safety

skatt

tax

skatte-

oppkrever

tax collector

skattefradrag

tax deduction

skattekort

tax deduction card

skjema

form

sorenskriver

district judge /magistrate

sprett-opp

pop-up

språk

language

spّørsmål

question

stengt

closed

stilling

position /occupied

storting

Storting (parliament)

strøm

electricity

svar

answer/reply

søk

search

tilsyn

supervision

tingrett

district court

tjeneste

service

trygdekontor

social security office

ulovlig

illegal

undersøkelse

survey

utdanning

education

utenlandsk

foreign

utleier

landlord

vei

road

Å  bestille

to book/reserve

Å   formidle

et lån

to arrange

a loan

Å  inneholde

to contain/include

Å kjøpe

to buy

Å  leie

to rent/lease

Å  stemme

to vote

Å  velge

to choose