مطالب موجود در سایت کلج

براي آنکه به طریق خود ایمان داشته باشیم ، لازم نیست ثابت کنيم که طریق دیگران نادرست است

 کسی که چنین می پندارد؛

به گامهای خود نیز ایمان ندارد

--------

آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است   

         با دوستان مروت با دشمنان مدارا                               

--------

سایت کلج یک سایت خبررسانی بدون وابستگی به هر حزب، گروه، نهاد و جریان سیاسی، مذهبی، قومی و غیره میباشد

تفسیر اخبار بعهده خوانندگان اخبار و بازدیدکنندگان سایت بوده و ما در این زمینه هیچ اقدامی انجام نمیدهیم

سایت کلج، سایتی برای

 هر ایرانی فارسی خوان و برای هر فارسی زبان در سراسر دنیا

آشنائی با کشورهای ایران و نروژ، و دیدن تصاویری از کشورهای ایران، نروژ، انگلستان، سوئد و لتونی در این سایت ممکن است    

Our email-adr. is: kallaj@kallaj.com

 Kallaj

سایت کلج  مستقل است و

 تريبون دفاع از منافع هيچ ايدئولوژی، دولت، حزب، مذهب، جریان و گروه سياسی نيست

مناسبتها