سفر دو مقام عالیرتبه وزارت خارجه نروژ به ایران

دو تن از مقامات عالیرتبه وزارت خارجه نروژ به ایران رفته و از هفتم تا نهم جولای در ایران بودند. این اولین بار است که نروژ به چنین سیاستی در ارتباط با ایران دست میزند. تاکنون نروژ سایر کشورهای غربی را تشویق به بایکوت ایران میکرد. با این کار معلوم میشود که این کشور در موضع خود در ارتباط با ایران تجدید نظر کرده است

دو مقام نروژی گفتگوهائی با سازمانهای مسیحی در ایران، مقامات وزارت خارجه ایران و سایر مقامات ایرانی داشته اند. این کار دولت زمانی اتفاق می افتد که شرکت ساگای نروژ درحین گفتگو با مقامات ایرانی درارتباط با همکاریهای نفتی بین دو کشور بود، و در همین رابطه نخست وزیر نروژ طی پیامی از آن شرکت خواست تا به چنین اقدامی دست نزده و در ارتباط با ایران خیلی محتاطانه عمل نمایند. رئیس کمیته خارجی پارلمان نروژ از حزب کارگر که اکثریت کرسیهای مجلس را از آن خود دارد این عمل وزارت خارجه را عملی عاقلانه و درست نامید. او گفت که نروژ باید از اوضاع ایران باخبر شود و این اقدام وزارت خارجه میتواند ما را در این راه یاری کند. او همچنین اضافه کرد وقتی اتحادیه اروپا و دولت امریکا در سیاست خود در ارتباط با ایران تجدید نظر کرده اند، طبیعی است که نروژ هم باید چنین کند. او در پایان اظهار داشت که باتوجه به موقعیت کنونی ایران، حزب کارگر براین تصور است که باید با حاکمان ایران، با اپوزیسیون قانونی و غیرقانونی ایران، بحث و گفتگو شود

رهبر حزب محافظه کار راست گرای نروژ، هم ضمن عاقلانه خواندن عمل وزارت خارجه، این اقدام را مورد حمایت قرار داد. او یک هفته قبل از سفر دو دیپلمات نروژی به ایران از تریبون مجلس خواستار بازگشائی محتاطانه و نرم و آرام رابطه با ایران شده بود. او میگوید که نروژ باید این نزدیکی محتاطانه را پیش گیرد ولی درعین حال پذیرش رسمی ایران نباید باعجله صورت گرفته بلکه باید در طی زمان به آن رسید. او همچنین میگوید که بعد از تلاش امریکا و اتحادیه اروپا طبیعی است که نروژ هم باب مذاکره با ایران را بگشاید

حزب سوسیالیست چپ هم از این سیاست حمایت کرد

بطورکلی نمایندگان تمامی احزاب در پارلمان نروژ بغیر از حزب راست گرای پیشرو این اقدام وزارت خارجه را مورد حمایت قرار داده اند

رهبر سازمان نروژی آزادی بیان، این اقدام را محکوم کرده و دولت را متهم کرد که بخاطر منافع اقتصادی، ارزشهای معنوی از جمله حقوق بشر، و آزادی بیان را زیر پا گذاشته است. او گفت تازمانیکه ایران حکم قتل سلمان رشدی را لغو نکرده و حقوق بشر را در کشور رعایت نکرده نباید نروژ باب مذاکره با ایران را بگشاید. وی همچنین دولت را متهم به مخفی نگه داشتن ماجرا کرده و گفته است که دولت این بازدید را کاملا محرمانه و مخفیانه انجام داده است. معاون وزارت خارجه نروژ در پاسخ اعلام کرد که این چنین نبوده، و این شیوه همیشگی دولت بوده که با همه کشورهائی که صحبت از همکاریهای اقتصادی بمیان می آیدف ما با ارسال دیپلمات و کارشناس درمورد آن کشور اطلاعات لازم را جمع آوری میکنیم. و هیچوقت تاکنون از قبل به مشورت با سازمانهای غیردولتی ننشسته ایم. اما پارلمان نروژ را در جریان کامل فعالیتهای خود قرار میدهیم، و اعلام میکنیم که تازمانیکه مسئله سلمان رشدی حل نشود سفیر خود را به ایران باز نخواهیم گرداند

منتشر شده در ماهنامه خانواده، چاپ نروژ، مرداد 1377

نوشته های من