به سایت کلج خوش آمدید

 

 

 

  براي آنکه به طریق خود ایمان داشته باشیم ، لازم نیست ثابت کنيم که طریق دیگران نادرست است

 کسی که چنین می پندارد ، به گامهای خود نیز ایمان ندارد 

 

 (پائولو کوئلیو)

 

 

HOME : NEWS : KALLAJ : MY PICTURES : IRAN : ENTERTAINMENT : CHILDREN : CONTACT : POETRY : NORWAY

عشق

------ 

عشق از دیدگاه من

 

تنهائی و احساس تنهائی

 

دوست واقعی کسی است که بتوان در کنار او باصدای بلند فکر کرد

 

عشق همیشه زنده است و گرمی بخش

 

زن

 

روح مرده؟؟؟

 

فرق است میان آنکه یارش در بر - با آن که دو چشم انتظارش بر در

 

تو را دوست میدارم من....

 

امشب شرابی نوشیدم

 

دوستت دارم آنچنان که هستی، نه آنسان که من میخواهم باشی

 

بیا تا عشق یابیم

 

عقل و احساس

 

نوشدارو و زهر

        

مرگ عشق

 

عشق و زندگی

 

عشق چیست؟

 

جان من

 

 

گفتگوی شمع من با نخش

 

خانه عشق در فیس بوک

 

---------

عشق مقوله ساده ای نیست

انسانها نظرات و تجربیات مختلفی نسبت به عشق دارند

نظرات خود را در مورد عشق با کلیک کردن عنوان زیر بنویسید

 تا همه بتوانند آنرا بخوانند

 

نظرات شما در مورد عشق

--------

نوشته های من

---------

نظرات شما در مورد سایت کلج

بازگشت به صفحه اصلي

بالا

صالح موسوی www.kallaj.com Saleh Mousavi