Welcome to www.kallaj.com

به سایت کلّج خوش آمدید

HOME : NEWS : KALLAJ : MY PICTURES : IRAN : ENTERTAINMENT : CHILDREN : CONTACT : POETRY : NORWAY

Learn Norwegian 

--------------------------

Norsk grammatikk for internasjonale studenter - UiO

Her finner du interaktive grammatikkoppgaver med fasit og enkle forklaringer til hver oppgave. Oppgavene passer for internasjonale studenter på trinn 1-3.

Velg nivå:

--------

 

لغت نامه تصویری نروژی / فارسی

 

لغت نامه

 نروژی / فارسی

--------------

                            A good dictionary for you

                         if you want to learn Norwegian

                           ---------------------------

Norwegian Grammar

 

Norskklassen

 

Fifty high-frequency Norwegian words

 

Common Norwegian Verbs

 

Klar Tale

 

Places you can learn Norwegian

 

Learn Norwegian with BBC


Norwegian in 5 Minutes a Month

 

 

Norwegian is the language spoken by people living in Norway

 

 

Useful words & phrases:

Norwegian

  

English

adresse

  

address

adresse-
endring

  

change of address

advokat

  

lawyer

ansvarlig

  

responsible

avis

  

newspaper

befolkning

  

population

brosjyre

  

brochure

by

  

town/city

byfogd-
embete

  

city recorder's office

bygd

  

rural community

department

  

ministry

direktorat

  

directorate

ekteskaps-
attest

  

marrige certificate/letter of no impediment

endring

  

change

folkeregisteret

  

National Registry

forskrift

  

regulation

frimerke

  

postage stamp

fylke

  

county

fylkes-
kommune

  

county administration

fylkesmann

  

county governor

fylkesting

  

county council

hjelpemiddel-
sentral

  

technical aids centre

innvandrer

  

immigrant

juridisk

  

judicial

kommune

  

municipality

kontakt- informasjon

  

contact details

kontor

  

office

kunst

  

art

lenke

  

link

lensmanns-
kontor

  

local police station

liknings-
kontor

  

tax assessment office

lov

  

law

lovlig

  

legal

lån

  

loan

melding

  

announcement/ message

moms

  

VAT, value added tax

myndighet

  

authority

nettsted

  

web site

NOU

  

Official Norwegian Report

nyheter

  

news

nyttige lenker

  

useful links

oppholds-
tillatelse

  

residence permit

opplysninger

  

information

OSS (ofte stilte spørsmål)

  

FAQs (frequently asked questions)

peker

  

link

regelverk

  

regulations

regjering

  

government

rettshjelp

  

legal aid

samarbeid

  

cooperation

selvangivelse

  

tax return

sikkerhet

  

safety

skatt

  

tax

skatte-
oppkrever

  

tax collector

skattefradrag

  

tax deduction

skattekort

  

tax deduction card

skjema

  

form

sorenskriver

  

district judge /magistrate

sprett-opp

  

pop-up

språk

  

language

spّørsmål

  

question

stengt

  

closed

stilling

  

position /occupied

storting

  

Storting (parliament)

strøm

  

electricity

svar

  

answer/reply

søk

  

search

tilsyn

  

supervision

tingrett

  

district court

tjeneste

  

service

trygdekontor

  

social security office

ulovlig

  

illegal

undersøkelse

  

survey

utdanning

  

education

utenlandsk

  

foreign

utleier

  

landlord

vei

  

road

Å  bestille

  

to book/reserve

Å   formidle
et lån

  

to arrange
a loan

Å  inneholde

  

to contain/include

Å kjøpe

  

to buy

Å  leie

  

to rent/lease

Å  stemme

  

to vote

Å  velge

  

to choose

  

 

Back to Norway - pages    بازگشت به صفحه نروژ

Back to Home   بازگشت به صفحه اصلي

بالا   Up

 صالح موسوی  www.kallaj.com ©  Saleh Mousavi