ABOUT ME 

HOME : NEWS : KALLAJ : MY PICTURES : IRAN : ENTERTAINMENT : CHILDREN : CONTACT : POETRY : NORWAY

 

Would you like to know about me?

 

My name is Saleh Mousavi.

I am from Iran.

I have lived in Norway since 1988 and I am a norwegian citizen.

I was born in Kallaj, which is a small village in northern  Iran.

I grew up in Tehran, the capital of Iran.

 

I have worked as an ass. professor in Telemark University College in  Norway -   Porsgrunn full time in 5 years until January 2010.

 

From april 2011 I work both as an ass. professor in Telemark University College

and as a adviser in  National Centre for Multicultural Education.

 

Telemark University College is the fourth largest university college in Norway (out of 24). We offer students a wide range of programmes ranging from one-semester modules to PhD programmes.

 

 

CAMPUS PORSGRUNN

Saleh Mousavi - Hّgskolen i Telemark

 

Hjemmeside for Saleh Mousavi i HiT

Mitt visitkort i HiT

 

 

Om NAFO

 

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) ble etablert i 2004 med bakgrunn i Regjeringens strategiplan: "Likeverdig utdanning i praksis! Strategi for bedre læring og større deltakelse av språklige minoriteter i barnehage, skole og utdanning 2004-2009".

 

 

National Centre for Multicultural Education

 

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO)

 

NAFOs medarbeidere

Klikk på de enkeltes navn for mer informasjon:

 

My visiting card in NAFO

My Visiting Card in NAFO

 National Centre for Multicultural Education

 

 

Kurs om tospråklighet og tospråklige læreres rolle i den norske skolen

 

NAFO kurs for tospråklige lærere på planleggingsdagen

 

 

 

 

 

In 2010 I worked as a pedagogy adviser in:

Bufetat in Norway

Norwegian Directorate for Children, Youth and Family Affairs (Bufdir) is the Norwegian governmental office for the welfare and protection of children and families. Its main objective is to provide services of high and accurate quality to children, young people and families in need of assistance and support regardless of where in Norway they live

 

 

Min CV - pه norsk

 

My CV - in English

 ----------

 

 • ===================

  إ greie seg i utdanningssystemet i nord og sّr - Kapittel 5 er skrevet  av Saleh Mousavi

   

  Forfatterne av boka إ greie seg i utdanningssystemet i nord og sّr 

   

  إ greie seg i utdanningssystemet i nord og sّr - BIBSYS

   

   

   إ greie seg i utdanningssystemet i nord og sّr : innfّring i flerkulturell og komparativ pedagogikk, utdanning og utvikling / Birgit Brock-Utne og Liv Bّyesen (red.)

   

   

  -----------------------

  PEACE EDUCATION - barn lوrer fred

   

  ---------------------------

   

  Google Saleh Mousavi

  ------------------------------

  Ansatte ved institutt for sosialfag

  ---------------------------------------

   

   

   

  [DOC]

  Hensikten med innlegget: kunnskap og innsikt som grunnlag for valg

   

   

  Kvasir: Tosprهklige lوrere

   

  ---------------------------

   

  Saleh Mousavi i BIBSYS-ASK

  "Hva kan jeg hjelpe deg med?" bibsys - Kan lهnes pه 7 forskjellige steder:

    

  Hva kan jeg hjelpe deg med?
  XH04
  Saleh Mousavi
  Hovedfagsrapport 2005 nr 7:Undertittel pه denne hovedfagsoppgaven er:Tosprهklig opplوring og tosprهklige lوreres arbeidssituasjon og deres opplevelser av sin rolle.


  [LES MER]
  Pris: 175,00

  Sّk "Hva kan jeg hjelpe deg med?" hvis du vil kjّpe XH04 Saleh Mousavi Nettbokhandelen HiO

  Deichmanske bibliotek - Her kan "Hva kan jeg hjelpe deg med?" lهnes

   

  -----------

   

   

  HOME

   

  Up

   

 •  صالح موسوی  www.kallaj.com ©  Saleh Mousavi