www.kallaj.com

     

 

پیام نوروزی 

  

آیا برای تحویل سال آماده اید؟

 

آیا خانه تکانی کرده اید؟

 

خانه تکانی دل چه؟

 

اگر نکرده اید تا دیر نشده همین الان که این پیام مرا میخوانید زود انجام بدهید

 

دلتان را خوب خانه تکانی کنید

از هر کینه و قهر و بدبینی و زشتی

 

 

همه این آلوده گیها را از قلب خود و از مغز خود بیرون برانید

اگر بکنید قلب و مغز سالمی خواهید داشت

وگرنه کثافت و آلودگی و سموم در آنها لانه کرده و مثل خوره و بتدریج وجودتان را خواهد خورد

 

 

پس تا دیر نشده کاری بکنید

  

 

فرزندان شما حق دارند عشق و محبت و بخششش و انسانیت را آموزش ببینند

 و فقط  پدر و مادری که قلب و مغزش از عشق و انسانیت پر باشد میتواند این حق مسلم را به فرزند خود بدهد

 

فرزندان شما حقشان این نیست که مادران و پدرانی داشته باشند با قلب و مغزی مملو از کینه و قهر 

 

 قلب و مغز وقتی از کینه و خشم و نفرت که پر شد دیگر جائی برای محبت و عشق و مهربانی و وفا و صفا در آن نمیماند

 

قلب یا باید این را داشته باشد و یا آن را

 

 

انتخاب کنید

 

انتخاب کنید که کدامش را میخواهید

و

انتخاب کنید که کدامش را به فرزندانتان میخواهید هدیه بدهید

 

 

 

دعا میکنم

هم این بار و هم همیشه انتخاب های خوب و درست و انسانی و خداپسندانه بکنید

 

 

دعا میکنم

هدیه تان به فرزندانتان مهر و محبت و صفا و صمیمت و عشق باشد

 

  

شاد و تندرست و سعادتمند و عاشق و بخشنده و سخاوتمند و انسان باشید

 

 

همه شما را به خدای عشق و رحمت و بخششش و مهربانی میسپارم

 هر روزتون نوروز ، روزی نو برای شادیها و نیکیهای نو

و نوروزتون پیروز و پربار از محبت ها و شادیها و سعادت

نوروز سال 1391

-----

نوروز مبارک باد

زمستان بسر می آید و بهار فرا میرسد. سردی و یخبندان عمر به پایان می برد و همگام با میلاد بهار، طراوت و گرمی و فرخندگی نیز تولدی نو می یابد. همه موجودات زنده از خواب زمستانی بیدار میشوند و صبح و سحر بهاری پدیدار میگردد. درختان با رخت برگهای نو و سبز خود، زیباتر میشوند، گلها شکوفه میدهند و سبزه ها میرویند. طبیعت بیدار میشود و پرندگان با آوائی خوش در گوشهایمان ترنم آواز بهاری سر میدهند

 ترنم بهاری همه طبیعت را فرا می گیرد. خروسها بانگ بیدارباش سر داده و همه موجودات در برخاستن از خواب زمستانی خویش خانه تکانی میکنند. و ما انسانها نیز همراه با طبیعت و سایر موجودات از خواب برمیخیزیم، رخت نو برتن میکنیم، به خانه تکانی دل میپردازیم و زنگار حسد و کینه و بدبینی را از خانه دل میزدائیم. واژه نهفته در وجودمان، عشق را حیاتی نو میدهیم، قلبمان را فراختر میسازیم، مرز عشق را در دل خویش گسترده تر میسازیم و دید خود را وسعت میبخشیم. روشنی و بیداری و بهار را در درون خانه دل بارور و شکوفا میسازیم و فریاد عشق سر میدهیم. از همدیگر یاد و دید و بازدید میکنیم، بیاری هم میشتابیم و عزم جزم میکنیم که با آغاز سالی نو، ایده عشق را در وجود خود پرورانده و با خود پیمان می بندیم که به اندیشه پردازیم و به عشق بیندیشیم و عاشقانه به اندیشه بنشینیم و عشق ما فرا گیرد همه انسان، نه از یک قوم، نه از یک جنس. و چنین است که فی الواقع با طبیعت خود هماهنگی پیدا میکنیم و در این هماهنگی است که خلاق میشویم. پس به اندیشه می نشینیم، و اگر تاکنون چنین نکرده ایم حال زمان خوبی برای توبه است، که توبه همانا بازگشت به هارمونیها و هماهنگیهای اصلی است. و با خود پیمان بازگشت به هارمونیهای اصلی خویش، بازگشت به خویشتن خویش و بازگشت به عشق را می بندیم

هر روزتان نوروز و نوروزتان خجسته و فرخنده و عاشقانه باد

 صالح موسوی 

منتشر شده در ماهنامه خانواده، چاپ نروژ، فروردین  1378

---------------------------------------------------------------------------------------

تزیین سفره هفت سین نوروز

ترنم بهاری

خوش آمد بهار

خوش آمد بهار... گل از شاخه تابید خورشیدوار...

چو آغوش نوروز پیروز بخت

گشوده رخ و بازوان درخت

گل افشانی ارغوان،

نوید امید است در باغ جان

که هرگز نماند به جای

زمستان اهریمنی

بهاران فرا می رسد

پرستیدنی

سراسر همه مژده ایمنی

 در این صبح فرخنده تابناک

که از زندگی دم زند جان خاک

---------------------------

شب یلدا

چهارشنبه سوری