www.kallaj.com

     

رفرم تحصیلی در نروژ

پائیز سال 1997، آغاز رفرم تحصیلی در نروژ بود. با این رفرم دوره ابتدائی و دوره راهنمائی 10 ساله با شروع اجباری برای 6 ساله ها آغاز بکار کرد. به این رفرم باید در ارتباط با رفرمهای دیگر در آموزش متوسطه - رفرم 94 - و در بخش مدارس عالی نگاه کرد. تحولات در سیستم تحصیلی بایستی تضمینی جهت کیفیت خوب آموزشی بوده و در ایجاد تداوم رشد و آموزش کودکان و نونهالان باشد.

براساس این رفرم تحصیل 10 ساله در نروژ اجباری میشود. و همه کودکان بایستی از 6 سالگی مدرسه را شروع کنند. تمامی دانش آموزان می بایستی در اصل بدون توجه به محل سکونت، جنسیت، سابقه اجتماعی، وابستگیهای قومی و نژادی با قابلیت کاری یک روند تحصیلی را با مواد درسی یکسان دنبال کنند. در این رفرم آموزش تطبیقی جای ویژه ای دارد. منظور از آن یعنی اینکه کلیه شرایط، توانمندی و استعدادهای تک تک دانش اموزان باید در آن در نظر گرفته شود

تحصیل 10 ساله به سه دوره تقسیم میشود

مرحله خردسالی: کلاس اول تا چهارم

مرحله میانی: کلاس پنجم تا هفتم

مرحله نوجوانان: کلاس هشتم تا دهم

آموزش در مرحله خردسالی براساس عرف و سنتهای مهدکودک بوده و مرحله گذر به مدرسه را شامل میشود. در این مرحله هدف آن است که کنجکاوی های کودکان رشد داده شود، و نحوه آموزش بیشتر از طریق بازی و فعالیتهای مختلط سنی خواهد بود

در کلاس اول اگر چنانچه تعداد دانش آموزان بیش از 18 نفرباشند باید همیشه دو معلم همزمان مسئولیت کلاس را داشته باشند

در مرحله میانی واحدهای درسی و کارپروژه ای شروع جدی دارند. دانش آموزان یاد خواهند گرفت که بطور مستقل در امر آموزش شرکت کنند. علاوه برآن باید آموزش تکنیک های درسی، روابط اجتماعی و مهارتهای فردی و اجتماعی در این مقطع گنجانده شود

مرحله نوجوانان براساس آموخته های هفت سال ابتدائی بوده و مرحله گذر به دبیرستان میباشد. بخود متکی بودن، تمرکز حواس، همکاری با یکدیگر، و تجربه کافی در کارهای پروژه ای از اموزش های این دوره بشمار میرود

درسهائی که در دوره هفت ساله تدریس میشوند عبارتند از

نروژی، انگلیسی، ریاضی، موسیقی، خانه داری، تربیت بدنی (ورزش)، علوم طبیعی و محیط زیست، هنر و کاردستی، علوم اجتماعی و بینش زندگی و بالاخره یک درس انتخابی

صالح موسوی

منتشر شده در ماهنامه خانواده، چاپ نروژ، خرداد 1377

نوشته های من